• Tầng 5, Số 10, Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
 • iseo.com.vn@gmail.com
 • 0839.284.555

Quy định sử dụng

1. Cam kết nội dung

Các nội dung hiển thị trên Website: https://iseo.com.vn/ nhằm mục đích cung cấp thông tin về Công ty, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà Công Ty ISEO đang cung cấp.

Chúng tôi tuyệt đối không đăng tải các thông tin liên quan đến nội dung sau:

 • Nội dung bạo lực
 • Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm
 • Nội dung có liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy
 • Nội dung có liên quan đến rượu
 • Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính
 • Nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước hoặc bôi xấu người khác
 • Nội dung có liên quan đến vũ khí
 • Nội dung kích thích hành vi không trung thực
 • Nội dung bất hợp pháp

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Việc sử dụng trích dẫn các thông tin nội dung của Công Ty ISEO phải không được gây ảnh thiệt hại cho chúng tôi. Việc trích dẫn, sử dụng nội dung của chúng tôi phải tuân thủ các điều kiện:

 • Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • Các sao chép, trích dẫn đều phải để nguyên dấu hiệu bản quyền. Hoặc dẫn nguồn trích dẫn từ trang website của chúng tôi.

Chúng tôi không khuyến khích việc sử dụng, copy các bài viết nội dung từ website ISEO.

Lưu ý: Toàn bộ thông tin nội dung dữ liệu trên website: https://iseo.com.vn/ đều được đăng ký và bảo vệ bản quyền bởi DMCA.

Trên đây là quy định sử dụng của Công ty ISEO. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.