• Tầng 5, Số 10, Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
  • iseo.com.vn@gmail.com
  • 0839.284.555

Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ SEO Website Mới Nhất 2024

Hiện nay nhu cầu sử dụng dịch vụ SEO ở các doanh nghiệp tăng cao, để đảm bảo quyền lợi và sự ràng buộc rõ ràng giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp. Việc có một bản hợp đồng chi tiết là rất quan trọng.

Một hợp đồng SEO được sử dụng để thiết lập các điều khoản và điều kiện của dịch vụ, ghi rõ các cam kết, trách nhiệm và quyền lợi của cả hai bên. Đảm bảo sự hiểu biết và sự thống nhất giữa công ty SEO và khách hàng. ISEO mời bạn xem chi tiết mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ SEO ngay dưới đây.

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO

Hợp đồng SEO là gì?

Hợp đồng SEO website là một hợp đồng ký kết giữa một công ty hoặc một cá nhân cung cấp dịch vụ SEO (Search Engine Optimization) và một khách hàng có nhu cầu tối ưu hóa website của mình trên công cụ tìm kiếm.

Hợp đồng SEO website thường bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết về các dịch vụ cụ thể mà công ty SEO sẽ cung cấp cho khách hàng.

Hợp đồng dịch vụ SEO có thể bao gồm:

– Phân tích và nghiên cứu từ khóa: Xác định các từ khóa liên quan mà khách hàng muốn tối ưu hóa và phân tích đối thủ cạnh tranh.

– Tối ưu hóa nội dung: Tối ưu hóa website bằng cách điều chỉnh nội dung, cấu trúc để tăng cường khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

– Xây dựng liên kết (link building): Xác định và triển khai chiến lược xây dựng liên kết để tăng độ tin cậy và sức mạnh của website trên các công cụ tìm kiếm.

– Theo dõi và báo cáo: Theo dõi sự tiến bộ và hiệu quả của chiến dịch SEO, cung cấp báo cáo cho khách hàng về sự thay đổi vị trí từ khóa, lưu lượng truy cập và các chỉ số khác.

– Hợp đồng SEO website thường cũng đề cập đến phạm vi công việc, mục tiêu đạt được, thời gian và phí dịch vụ. Nó cũng có thể chứa các điều khoản về bảo mật thông tin, quyền sở hữu và các điều khoản pháp lý khác.

Quan trọng khi ký kết hợp đồng SEO website là đảm bảo rõ ràng về các dịch vụ được cung cấp, cam kết và kỳ vọng từ cả hai bên để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả trong quá trình tối ưu hóa website.

Điều khoản hợp đồng SEO

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ SEO chi tiết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
TỐI ƯU KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỰ NHIÊN TRÊN GOOGLE
Số: ……./2012/HĐSEO/MKLAW-ABC

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 08 năm 2008 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … … tháng … … năm 2024 tại TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY A
Người đại diện: Ông:………………………
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:
Địa chỉ viết hóa đơn:
Số điện thoại:
Số tài khoản:
Mã số thuế:
Website:
Email:

 

BÊN B:
Người đại diện: Bà ……………….
Chức vụ: ………………………..
Địa chỉ VPĐD: ………………………..
Số điện thoại: 08 …………………….. Fax: ………………
Trụ sở chính: ………………………………………………………………..
VP GD HN: ……………………………………………………………………………………
Số điện thoại: 04 3…………………. Fax: 043 …………………
Website:
Số tài khoản:
Tên tài khoản
Mã số thuế:

“Hai Bên” trong hợp đồng này được hiểu là Bên A và Bên B.

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với các điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

– Tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

– Bình đẳng, trung thực, thiện chí.

– Cùng có lợi.

– Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

– Bên A thuê Bên B và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo Google tối ưu kết quả tự nhiên (Không tính vị trí hình ảnh, video, bản đồ) cho Bên A với nội dung cụ thể như sau:

– Thời hạn: Bên B đảm bảo việc đưa số từ khóa yêu cầu lên Top 5 trong vòng 06 tháng. Thời hạn này được tính từ khi Bên B xác nhận Bên A đã hoàn thiện xong yêu cầu chỉnh sửa tối ưu mà Bên B đã gửi sang. Xác nhận này do bộ phận chăm sóc khách hàng của Bên B gửi bằng mail cho người đầu mối làm việc của Bên A có chuyển thư đến 2 email quản lý của hai Bên.

– Thời gian duy trì: Thời gian Bên A muốn duy trì các từ khóa của mình trên Top 5 là 06 tháng kể từ thời điểm từ khóa được đẩy lên top yêu cầu.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phí dịch vụ:

Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B thành các lần như sau:

Lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là …VNĐ (Bằng chữ: …đồng) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này. Thanh toán lần 1 được khấu trừ và xuất hóa đơn vào lần thanh toán cuối cùng.

Thanh toán chi phí đẩy: Khi 1 trong các từ khóa lên Top yêu cầu, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ chi phí đẩy của từ khóa đã lên Top yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên A xác nhận Biên bản nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu sẽ được Bên B gửi cho Bên A xác nhận sau khi từ khóa lên Top yêu cầu. Biên bản có giá trị khi Bên A xác nhận hoặc không có phản hồi sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm biên bản được gửi tới bên A.

Thanh toán chi phí duy trì: Khoản phí duy trì  được thanh toán 06 tháng một lần vào đầu kỳ.

Hóa đơn tài chính sẽ được xuất theo từng lần nghiệm thu và trong vòng 07 ngày sau khi bên A thanh toán đầy đủ số tiền trên biên bản nghiệm thu cho bên B.

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng. Bên A chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản.

Cách thức tính phí

Chi phí đẩy và chi phí duy trì phụ thuộc vào vị trí thực tế đạt được sau thời gian cam kết đẩy lên Top. Bên A  thanh toán cho bên B cụ thể như sau:

Toàn bộ chi phí được tổng kết ở cuối chiến dịch dựa trên các báo cáo được bên B gửi hàng tháng. Hai bên ký biên bản thanh lý, hoàn thành các nghĩa vụ về về việc thanh toán, tối ưu hóa website với các từ khóa lựa chọn.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Quyền của Bên A:

– Yêu cầu Bên B thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận quy định tại Hợp đồng này.

– Có quyền dừng Hợp đồng khi Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này mà do lỗi chủ quan của Bên B.

Nghĩa vụ của Bên A:

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A không thanh toán đúng thời hạn, mỗi ngày chậm thanh toán Bên A sẽ phải chịu 1% giá trị khoản thanh toán chậm.

– Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa website theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của Bên B; đảm bảo xử lý các yêu cầu trên trong vòng không quá 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.

– Không tự ý thay đổi hệ thống url (đường dẫn), title, meta trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của người đầu mối thông tin của Bên B. Nếu Bên A vi phạm điều này, Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì Hợp đồng thì Bên A phải chịu mọi trách nhiệm và duy trì thanh toán như tháng liền trước đó trong thời gian Bên B khắc phục sự cố do lỗi Bên A.

– Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, nếu website của Bên A bị các sự cố về lỗi code, lỗi host, hay lỗi tên miền, dính virus gây hại mà không phải do lỗi của Bên B thì bên B sẽ không đảm bảo các từ khóa được đẩy lên top đúng hạn và không đền bù thời gian rơi top của các từ khóa. Nếu do lỗi của Bên B thì Bên B sẽ chịu phạt theo đúng cam kết trong hợp đồng. Nếu do nguyên nhân Bất khả kháng Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi đó hai Bên sẽ cùng thỏa thuận về phương án giải quyết trên nguyên tắc như quy định tại Điều 1 hợp đồng này.

– Không ký kết hợp đồng quảng cáo Google theo kết quả tự nhiên với đơn vị khác trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này.

– Không vi phạm những điều khoản nghiêm trọng của Google quy định với website:

Không dùng quá 2 tên miền cho một code web với nội dung trùng nhau.

Không dùng bất kỳ biện pháp tối ưu mũ đen nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng

Không dùng pop up khi khách vào website.

Không dùng thẻ refresh để chuyển người truy cập website sang website khác.

Không chứa nội dung đồi trụy, mua bán các hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm luật bản quyền, nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Không chứa các thông tin sai lệch về giá, về chương trình khuyến mại một cách cố ý nhằm thu hút người mua.Tuân theo những khuyến cáo cập nhật nhất của Google do Bên B cung cấp nhằm đảm bảo kết quả tối ưu được tốt nhất.

Xác nhận biên bản nghiệm thu đúng thời hạn yêu cầu như quy định hợp đồng này.

Ghi nhận và email cho Bên B khi một trong các từ khóa bị ra ngoài Top 5 của Google.

Đặt đoạn mã wiget trao đổi liên kết lên website, đây là một công cụ để Bên B chủ động triển khai trao đổi liên kết giữa website Bên A với các website khác nhằm đem lại hiệu quả SEO cao và nhanh hơn cho website Bên A.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

Quyền của Bên B:

– Sử dụng các thông tin về website khách hàng nhằm triển khai tối ưu hiệu quả.

– Yêu cầu Bên A phối hợp trong các công việc chỉnh sửa hệ thống website nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho việc thực hiện tối ưu.

– Chủ động thay đổi và áp dụng các chiến lược tối ưu tùy theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả đã cam kết cho Bên A.

– Yêu cầu Bên A dừng các vi phạm Hợp đồng nếu có và có quyền dừng Hợp đồng và không trả lại tiền thanh toán trước đó nếu sau 2 lần yêu cầu bằng văn bản mà Bên A vẫn tiếp tục vi phạm Hợp đồng.

– Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định Hợp đồng này.

– Chủ động triển khai trao đổi liên kết nhằm đảo bảo hiệu quả cao cho quá trình trao đổi liên kết cho website của Bên A

Nghĩa vụ của Bên B:

– Thực hiện công việc đúng nội dung, thời hạn theo quy định Điều 1 Hợp đồng này.

– Khi có một trong số các từ khóa lên top yêu cầu, Bên B có nghĩa vụ lập biên bản nghiệm thu gửi cho Bên A xác nhận. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên B gửi biên bản nghiệm thu, Bên A có nghĩa vụ xác nhận hoặc trong trường hợp sau 03 ngày làm việc mà Bên A không phản hồi gì về biên bản nghiệm thu đó thì mặc định là biên bản đó được Bên A chấp thuận.

– Giữ bí mật thông tin mà mình biết được liên quan đến website Bên A trong thời gian thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A.

– Chịu trách nhiệm đền bù cho Bên A, nếu:

Ứng với mỗi ngày từ khóa bị ra khỏi Top 5 trong thời gian duy trì, Bên B chịu trách nhiệm đền bù 01 ngày duy trì sau khi hết thời hạn duy trì theo Hợp đồng, trừ trường hợp rơi top do lỗi của bên A như quy định tại mục 4.6 của Hợp đồng này.

Bên B sẽ hoàn trả lại cho Bên A 100% số tiền thanh toán lần 1 nếu hết thời hạn đẩy nêu trên mà chưa có từ khóa nào được đưa lên top cam kết trong trường hợp Bên A thực hiện đúng và đầy đủ, kịp thời mọi nghĩa vụ trong hợp đồng này và hai Bên không có thỏa thuận nào khác.

Trường hợp Bên B thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo hợp đồng này nhưng do lỗi của Bên A (website bị lỗi hoặc việc phối hợp với Bên B không đúng tiến độ, không đảm bảo đúng cam kết trong hợp đồng này) làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng dịch vụ SEO của Bên B thì Bên B được loại trừ mọi trách nhiệm.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT – ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

– Toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này (nếu có) có thể được sửa đổi theo thoả thuận của hai Bên, mọi sửa đổi sẽ được lập thành phụ lục của hợp đồng.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.

– Cả hai Bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn, trong trường hợp đó hai Bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng.

– Một trong hai Bên muốn chấm dứt hợp đồng, đã thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản trước ít nhất 05 ngày tính đến ngày dự định chấm dứt hợp đồng và đã được Bên kia đồng ý bằng văn bản.

– Một trong hai Bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

– Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc hai Bên chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng: Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được Bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với Bên bị vi phạm sau khi bên phát hiện vi phạm đã thông báo 2 lần bằng văn bản tới bên vi phạm.

– Nếu một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phù hợp với mục 6.3.1 Điều 6 này thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hạn cho Bên bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.

ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

– Bên A thừa nhận nhãn hiệu…. thuộc quyền sở hữu của Bên B, Bên A cam kết sẽ không có bất cứ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm/gây tổn hại hoặc đe dọa xâm phạm/gây tổn hại đến nhãn hiệu …., không xâm phạm hoặc gây tổn hại đến các quyền năng của chủ sở hữu nhãn hiệu…..

– Bên B được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến mọi tranh chấp giữa Bên A với khách hàng, với Bên thứ ba hoặc điều tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động hợp pháp và các nội dung chạy trên website www… của Bên A hoặc các hình thức và phương thức kinh doanh mà Bên A tiến hành trong quá trình hoạt động của Bên A. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có điều tra, Bên A chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.

– Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên kia và toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng này trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của hợp đồng này tối thiểu là 01 năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này. Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Thông báo: Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của các Bên như nêu tại phần đầu của hợp đồng hoặc gửi qua email của đầu mối liên hệ hai Bên. Mọi thông báo và thông tin liên lạc khác hoặc thừa nhận được thực hiện theo hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản, bao gồm cả fax và telex, và chỉ được coi là đã gửi và nhận hợp lệ: (i) khi giao bằng tay có giấy biên nhận; (ii) nếu gửi bưu điện thì 7 ngày làm việc sau khi gửi thư bảo đảm cước phí trả trước, có xác nhận bằng văn bản; (iii) trong trường hợp gửi bằng fax hay telex, khi gửi trong giờ làm việc bình thường tới địa điểm kinh doanh của người nhận, nếu có tín hiệu hay giấy xác nhận đã chuyển; và (iv) nếu gửi bằng dịch vụ giao nhận bảo đảm, khi thực tế đã nhận, và trong bất kỳ trường hợp nào, cũng phải gửi cho các bên tại địa chỉ đã được thông báo bằng văn bản tuỳ từng thời điểm.

– Hai Bên thỏa thuận thiện chí thực hiện các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi.

– Trường hợp có tranh chấp mà hai Bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở chính của Bên khởi kiện để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các Bên phải thi hành. Chi phí Tòa án do Bên thua kiện thanh toán.

– Trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng sẽ giải quyết theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành.

– Trường hợp xảy ra rủi ro về kỹ thuật, bao gồm: Rủi ro do ngừng hoặc lỗi kĩ thuật từ dịch vụ Google cung cấp; rủi ro về đường truyền internet, cơ sở hạ tầng mạng quốc gia thì quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Bên sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đảm bảo hai Bên cùng có lợi

ĐIỀU 9: THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên B mà hai Bên không còn khiếu nại gì liên quan đến hợp đồng thì hợp đồng này xem như được thanh lý.

– Hợp đồng này vẫn có giá trị trong những trường hợp một trong hai Bên có sự thay đổi về nhân sự và/hoặc thay đổi về cơ cấu quản lý (sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, chia, tách).

– Các phụ lục kèm theo hợp đồng này là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Lời kết

Trên đây là một ví dụ về các cam kết cơ bản có thể có trong hợp đồng dịch vụ SEO website. Tuy nhiên, quan trọng là hợp đồng dịch vụ SEO nên được cá nhân hóa và điều chỉnh phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Mỗi dự án SEO đều có các yêu cầu riêng và mục tiêu định hướng khác nhau.

Khi ký kết hợp đồng dịch vụ SEO, việc thống nhất và hiểu rõ các cam kết giữa hai bên là rất quan trọng. Hợp đồng cung cấp một cơ sở chung và một tài liệu tham chiếu để đảm bảo cả công ty SEO và khách hàng đều có một hiểu biết chung về các dịch vụ được cung cấp, cam kết và trách nhiệm của mỗi bên.

Hy vọng với nội dung chia sẻ trên có thể giúp ích được đơn vị bạn khi soạn thảo hợp đồng SEO. ISEO cảm ơn quý bạn đọc đã luôn quan tâm theo dõi những chia sẻ thú vị từ chúng tôi.

5/5 - (3 bình chọn)
anh

Tôi là Dương Nguyễn, người sáng lập Agency ISEO. Tôi phát triển với nền tảng SEO và Inbound Marketing. Hiện nay ISEO cung cấp dịch vụ SEO, thiết kế website, quảng cáo, dịch vụ content SEO... Với kinh nghiệm thực chiến ở nhiều dự án khác nhau, đội ngũ ISEO không ngừng nỗ lực mang đến những dịch vụ tốt với chi phí thấp nhất cho quý khách hàng. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi!

Để Lại Ý Kiến Của Bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *